Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

jak kupić na raty
Dane kontaktowe
NaszaDrukarka.pl
tel.: (12) 307 70 30
tel. kom.: 506 440 007
ON-LINE
tel.: 12 307 70 30
mail.: biuro@naszadrukarka.pl
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Obsługujemy karty płatnicze / Bezpieczne zakupy na NaszaDrukarka.pl
  • Płatności internetowe. Zapłać e-przelewem w jednym z 35 banków lub kartą.,
  • Nasza Drukarka
  • INKDIGO

Gwarancja na zamienniki

Gwarancje na wyroby zamienne, które sprzedajemy udziela dystrybutor na Polske na okres:

Tonery, folie do faxów - 12, 24 m-ce, dożywotnia (zależne od producenta) lub do wyczerpania się barwnika.

Wkłady atramentowe (tusze, kartridże) - 12, 24 m-ce, dożywotnia (zależne od producenta) lub do wyczerpania się barwnika.

Gwarancja obejmuje prawidłowe działanie produktu, przy zachowaniu odpowiednich warunków użytkowania i przechowywania.
Gwarancja traci ważność w momencie wyczerpania środka barwiącego (następuje znaczne pogorszenie druku - szerokie pasy lub blade wydruki)
Po instalacji wkładu w urządzeniu nie jest zalecane wyjmowanie go aż do momentu całkowitego wyczerpania, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
Jeśli w okresie trwania gwarancji, produkt okaże się wadliwy, zostanie on wymieniony na nowy. Uznanie reklamacji uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
- reklamowany wkład nie może być uszkodzony mechanicznie, zaschnięty, ani też wyczerpany,
- wadliwy wkład należy dostarczyć wraz z dokumentem zakupu, w oryginalnym i kompletnym opakowaniu,
- do wniosku reklamacyjnego należy załączyć wydruk strony testowej drukarki (jeżeli jest możliwy jej wydruk) oraz pełny opis wady.
Wydajność tonerów i kartrigdży jest podawana zgodnie ze stosownymi normami i nie musi odzwierciedlać rzeczywistego zużycia.
Po otrzymaniu przesyłki kurierskiej prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki i zgłoszenie ewentualnych reklamacji dotyczących uszkodzonego opakowania kurierowi. Paczki które wysyłamy są oklejone taśmą lub owiniete folią i taśmą.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Dostarczenie towaru do serwisu powinno nastąpić najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia. Przekroczenie tego terminu może spowodować utratę gwarancji. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru należy:

Wypełnic załączony poniżej formularz reklamacyjny, załączyć kopie dokumentu zakupu i wydruk próbny.

Tu można pobrać formularz reklamacyjny w formacje PDF lub Word:
Formularz reklamacyjny PDFFormularz reklamacyjny WORD
UWAGA - nieprzesłanie w/w formularza spowoduje wydłużenie terminy rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
Przesłać towar wraz z w/w dokumentami na adres w formularzu.
Prosimy o informacje telefoniczną lub mailową o wysłaniu paczki. Paczki bez takiego powiadomienia będą odsyłane na koszt Nadawcy.
Nie przyjmujemy żadnych paczek za pobraniem, koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosi osoba reklamująca.
Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
Reklamacje są rozpatrywanie i wysyłane w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. W przypadku serwisów producenta reklamacja może ulec przedłużeniu o kolejne 7 dni.
Towar wadliwy jest wymieniany na nowy wolny od wad.
Gwarancje nie obejmuje następujących przypadków:
- naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych,
- jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za "uprawniony" Gwarant uznaje wyłącznie Serwis Producenta),
- w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnego z załączoną dokumentacją oraz z przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu, wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.),
- uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera dokonanej wbrew instrukcji instalacji kasety, zalecanej przez producenta drukarki;
- uszkodzenia spowodowane przechowywaniem tonera w niewłaściwych warunkach (przechowywanie w temperaturach poniżej 10°C oraz wyższych niż 40°C);
- uszkodzenia mechaniczne wywołane próbą instalacji tonera w niewłaściwym modelu drukarki;
- zużycie wynikające z eksploatacji towaru w 70% lub większym stopniu.
W razie naruszenia któregokolwiek z punktów towar może być odesłany bez naprawy na koszt nabywcy.
W żadnym wypadku Firma Indeks nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody rzeczywiste lub utracone korzyści, jakie mogą powstać u osób trzecich w związku z zakupem i nabyciem w/w Towarów lub ich użyciem i zastosowaniem. Firma Indeks nie będzie ponosiła też kosztów ekspertyz i testów w/w Towarów wykonanych przez osoby trzecie.
W związku z powyższym Firma Indeks nie może ponosić kosztów spowodowanych niewiedzą klientów, nieumiejętną, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.